Aktualności

OBSZARY BADAWCZE

Zakład Mikrobiologii prowadzi działalność naukowo-badawczą obejmującą zagadnienia z zakresu ekofizjologii mikroorganizmów środowisk naturalnych. Prowadzone badania dotyczą głównie wpływu czynników antropogenicznych i środowiskowych na strukturalną i funkcjonalną różnorodność populacji bakterii wodnych oraz oceny ich aktywności metabolicznej. Prowadzone prace dotyczą również mikrobiologicznej jakości wód powierzchniowych i powietrza oraz oceny lekowrażliwości wybranych grup bakterii o znaczeniu klinicznym.

Kontakt

Aleja Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 25

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Mikrobiologii
Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 25